ดอยซ์

พลังขับเคลื่อนแห่งอนาคต

วิวัฒนาการเครื่องยนต์แห่งอนาคต

ดอยซ์ เครื่องยนต์สัญชาติเยอรมัน ที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพกับการทำงานที่ยืดหยุ่น ในขนาดกระทัดรัดและทนทานในทุกรูปแบบการใช้งาน ให้กำลังตั้งแต่ 19 ถึง 620 กิโลวัตต์ ผ่านมาตรฐานด้านการปล่อยมลภาวะไอเสียจากสถาบันหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา ระดับ 5 หรือ European Emission Standards: EU Stage IV หรือ U.S. EPA Tier 4

ด้วยมอเตอร์ที่ผ่านการทดสอบจากการใช้งานจริง และสามารถแก้ปัญหาหลังรอบการบำรุงรักษาได้เป็นอย่างดี โดยมีตราประทับ “Stage V ready” เป็นเครื่องหมายการันตี เพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องยนต์ของเราได้ผ่านข้อกำหนดของ EU Stage มาตรฐานการปล่อยมลพิษแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องยนต์เพื่อใช้ประกอบในงานขนถ่ายสินค้า