ร่วมงานกับเรา

บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เรากำลังมองหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานบูรณาการในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาร่วมงานกับเรา ร่วมก้าวไปข้างหน้า และเติบโตไปพร้อมๆกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job Vacancy


If you are interested in this job position, please send your CV to
HR email: info@eamechanics.com

Coordinator and Customer Service Officer: เจ้าหน้าที่ประสานงานและบริการลูกค้า

Responsibilities :

 • ประสานงานและรับเรื่องคำถามและปัญหา กับลูกค้าและคู่ค้าจากต่างประเทศ ทั้งทางการโทรศัพท์ และทางอีเมล
 • ทำรายงานสรุปการทำงานและจัดทำตารางปฏิบัติงานของแผนกในแต่ละสัปดาห์ พร้อมรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ประสานงานกับทีมและผู้บังคับบัญชาในการดำเนินงานทั่วไป เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทีม
 • จัดเตรียมเอกสารการขายของทีม – PO, Quotations และทำสรุปเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานในแผนกหรือแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจรวมไปถึงการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีการเดินทางออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้าเป็นครั้งคราว
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications :

 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี (หากมีประสบการ์ณด้านการทำงานเกี่ยวกับ การบริการลูกค้าหรือ เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรการทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สื่อสารและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ระดับภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร อยู่ในเกณฑ์ดี ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint and Outlook) ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits :

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • ประกันสังคม และประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยเลี้ยง และค่าทำงานล่วงเวลางาน

Working hours: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

Parts Sales Executive

Responsibilities

 • Responsible for the development and achievement of sales through assigned channel and tasks.
 • Sells products and/or services to repair the problem and meet the customer’s needs.
 • Record all sales and/or customer transactions that occur.
 • Develop strong relationships with major clients to build long term business by continuously proposing products, services, or solutions that meet their objectives
 • Be a representative and negotiate on the behalf of the brands in a professional manner to achieve a positive outcome, based on insightful understanding of key customer needs and their requirements.
 • Focusing on growing and developing existing clients, together with generating new business.
 • Handle and issue document related to the job e.g. quotation, invoice, contracts etc. and prepare tender document

Qualifications

 • Male or Female.
 • Bachelor’s Degree in related fields.
 • At least 2 years’ experience of Key Account, Sales Representative, Executive. Experience in Mechanical Engineer would be advantage.
 • Customer focused and result oriented with excellent interpersonal, presentation skills and analytical skill.
 • Have own car and driving license.

Benefits

 • Bonus
 • Provident Fund
 • Social Security and Medical Insurance
 • Per diem and Over time (OT)

Working hours: Monday – Friday / 08:30 am – 05.30 pm


 

Service Manager / Technical Manager

Responsibilities

 • Responsible for after-sale service management and repair products.
 • Keep excellent relationship with customers and effectively act as representatives of the company and in all service and repair matters.
 • Keep good record of work done and prepare necessary reports.
 • Respond to customer service issues in a timely manner.
 • Focused on quality, efficiency of cost and turnaround time of service and product support team.
 • Co-ordinate with related department and other supplier in relation to product knowledge, deficiency and other relevant informations.
 • Planning for product installation in accordance technical knowledge and customer’s requirements.
 • Keep up-to-date with all technical knowledge, literatures, bulletins and lead service team.

Qualifications

 • Male age over than 40 years old.
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineer or Mechanical Engineer. (Preferred)
 • Has experience in servicing marine industry would be highly considered.
 • Ability to work flexible hours and willing to travel as company preventative of job assignment.
 • Outgoing personality with good communication and work well with others.
 • Good level of English language. (Reading, Writing, Speaking)
 • Proficient in MS Office. (Word, Excel, PowerPoint and Outlook)
 • Able to work up country.
 • Able to drive and possess valid driving license.
 • Able to start work immediately will be advantage.

Benefits

 • Bonus
 • Provident Fund
 • Life and Medical Insurance
 • Per diem

Working hours: Monday – Friday / 08:30 am – 05.30 pm