ร่วมงานกับเรา

บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการสร้างความก้าวหน้าในการทำงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เรากำลังมองหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานบูรณาการในเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาร่วมงานกับเรา ร่วมก้าวไปข้างหน้า และเติบโตไปพร้อมๆกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job Vacancy


If you are interested in this job position, please send your CV to
HR email: info@eamechanics.com

วิศวกรขายเครื่องยนต์เรือ 1 ตำแหน่ง

Responsibilities :

 • สนับสนุน และนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายให้กับลูกค้า สร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามงบประมาณรายปีของบริษัทฯ
 • สนับสนุนข้อมูลการขายและรับเรื่องจากลูกค้า พร้อมแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นตามที่ลูกค้าต้องการ
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และปิดการขายโครงการต่างๆให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายให้ตรงกับความต้องการ และความคาดหวังในการรับบริการของลูกค้าให้ได้อย่างแท้จริง
 • ขยายฐานลูกค้าและสร้างโอกาสการเติบโตในตลาดอุตสาหกรรมเครื่องยนต์เรือ
 • หาลูกค้ากลุ่มใหม่ และบริหารจัดการความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มที่มีอยู่

Qualifications :

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากจบในสาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
  จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เปิดรับอย่างน้อย 1-5 ปี
 • มีใจรักในงานขาย มีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ วางเป้าหมายด้านการขายในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office. (Word, Excel, Power Point and Outlook) ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณฑ์ดี (ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits :

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • ประกันสังคม และประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยงเลี้ยงรายวัน

Working hours: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

วิศวกรขายเครื่องยนต์ 1 ตำแหน่ง

Responsibilities :

 • สนับสนุน และนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์เรือให้กับลูกค้า
  เพื่อในบรรลุผลตามงบประมาณรายปี
 • สนับสนุนข้อมูลหลังการขายและรับเรื่อง พร้อมแก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าต้องการ
 • บริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และปิดการขายโครงการต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมายการขายและการเติบโตของตลาดที่ตั้งเป้าไว้
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ให้ตรงกับความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าอย่างแท้จริง
 • ขยายฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯวางไว้ และหาช่องทางเพื่อสร้างโอกาสการปิดการขาย
 • เก็บข้อมูลลูกค้ากลุ่มใหม่ และจัดกลุ่มลูกค้าให้เป็นระบบ

Qualifications :

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-45 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขายที่เกี่ยวข้อง เรายินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์การทำงานขายอะไหล่และเครื่องยนต์อย่างน้อย 1-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงานขาย มีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ วางเป้าหมายด้านการขายในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถรับมือและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office. (Word, Excel, Power Point and Outlook) ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณฑ์ดี (ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบขับขี่
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits :

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • ประกันสังคม และประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยงเลี้ยงรายวัน

Working hours: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.


 

วิศวกรบริการด้านเทคนิค 1 ตำแหน่ง

Responsibilities :

 • รับผิดชอบงานบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงเครื่องจักร และเครื่องยนต์
 • บริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ตลอดจนให้บริการด้านการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรุปบันทึกการทำงาน และรายงานผลกับผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
 • เน้นทำงานออกมาอย่างมีคุณภาพ คุ้มค่ากับต้นทุน และเวลาในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ผลิตภายนอก (Supplier) โดยให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำด้านเซอร์วิส
 • วางแผนด้านเทคนิคการติดตั้งเครื่องยนต์ และปฏิบัติงานตามความต้องการของลูกค้า
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ

Qualifications :

 • เพศชาย อายุ 21 – 45 ปี
 • ระดับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานได้ตามความยืดหยุ่นของเวลา และยินดีที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • สื่อสารและเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ระดับภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร อยู่ในเกณฑ์พื้นฐาน
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint and Outlook) ได้
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ และรถกระบะได้ และมีใบขับขี่
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits :

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • ประกันสังคม และประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยเลี้ยง และค่าทำงานล่วงเวลางาน

Working hours: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

ช่างเทคนิค 1 ตำแหน่ง

Responsibilities :

 • รับผิดชอบงานบริการหลังการขายและซ่อมบำรุงเครื่องจักร และเครื่องยนต์ทั้งในและนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • วิเคราะห์ สรุป และรายงานสาเหตุ และผลของการเข้าซ่อมต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง และของทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างความสัมพันธ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่และทรัพย์สินต่างๆของบริษัท หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ ให้คงสภาพพร้อมใช้งาน
 • ปฏิบัติงานตามแผนหรือภายใต้ความปลอดภัยของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications :

 • เพศชาย อายุ 22-45 ปี
 • ระดับการศึกษาวุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาเครื่องยนต์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประการณ์การทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ยี่ห้อ DEUTZ หรือเครื่องยนต์ยี่ห้ออื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits :

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • ประกันสังคม และประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • เบี้ยเลี้ยง และค่าทำงานล่วงเวลางาน

Working hours: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.