งาน:    งานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือแห่งทศวรรษหน้า ครั้งที่ 3 – ชิปเทค 3

สถานที่:  ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี
วันที่:     วันที่ 3 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2559

บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้รับโล่เป็นเกียรติจากกองทัพเรือ ในฐานะผู้ร่วมจัดแสดงบูธภายในงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือแห่งทศวรรษหน้า ครั้งที่ 3 – ชิปเทค 3

บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัดได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของไทยงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือแห่งทศวรรษหน้าครั้งที่ 3 (Ship Tech 3) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมอู่ทหารเรือ เมื่อวันที่ 3 – 4 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

ซึ่งงานนิทรรศการนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้และความทันสมัยของเทคโนโลยีเรือ อุปกรณ์เรือต่าง ๆ ในครั้งนี้ มีการเข้าร่วมจากหลากหลายบริษัทซึ่งได้รับเกียรติจากพลเรือเอก ไกรวุฒิ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในงานพิธีเปิดงาน

The opening of Ship Tech III ceremony.

พลเรือเอก ไกรวุฒิ วัฒนธรรม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในงานพิธีเปิดงาน พร้อมทหารเรือชั้นผู้ใหญ่

ตัวแทนจาก บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด รับมอบของที่ระลึกจากทหารเรือชั้นผู้ใหญ่