งาน:    งานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 2 – ชิปเทค 2

สถานที่:  อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วันที่:   วันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กรมอู่ทหารเรือ  จัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า  ครั้งที่ 2  ณ  อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช  กรมอู่ทหารเรือ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   โดยมี พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข  เจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดฯ   วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมเรือในอนาคต  ให้แก่หน่วยงานของกองทัพเรือ  หน่วยราชการอื่นๆ  สถาบันการศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเรือ  บำรุงการช่วยและสร้างเรือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์  และเครื่องประกอบเรือ  จากผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเรือทั้งในและต่างประเทศ  และหน่วยงานของกรมอู่ทหารเรือ    ซึ่ง บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ก็ได้รับเกียรติร่วมออกบูธ ในงานครั้งนี้ และนอกจากนั้นยังมีการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรือในอนาคต   ในส่วนของกรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ  พลเรือตรีมนต์ชัย  กาทอง  เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ  ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ฯ  พร้อมจัดส่งกำลังพลในสังกัดจำนวน  150 นาย  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   และได้จัดแสดงบอร์ดกิจกรรมจำนวน  3  บอร์ด   นำเสนอแนวความคิด “พันธมิตรความร่วมมือทางวิชาการ ผสานเทคโนโลยีซ่่อมสร้างเรือ  สู่บทบาทนำในภูมิภาค”  เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข  เจ้ากรมอู่ทหารเรือ ประธานพิธีฯ ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 2

พลเรือโท วสันต์ แจ้งยอดสุข เจ้ากรมอู่ทหารเรือ เดินชมนิทรรศการฯ

ทีมงานจากบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด กำลังให้ข้อมูลเครื่องยนต์เรือกับผู้เข้าชมบูธ

ภาพบรรยากาศผู้เข้าชมภายในบูธ