Event : Royal Thai Navy accepting the H.T.M.S. Panyi’s medium tugboat from Ital thai marine in the christening ceremony.

Venue : Amphibious and Combat Support Service Squadron (ACSSS), Bangna, Bangkok
Date : 27th March 2017

บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้ไปร่วมแสดงความยินดี และขอบคุณ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ผู้รับเหมาการสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง เรือหลวงปันหยี ในพิธีรับมอบเรือลากจูงขนาดกลาง “เรือหลวงปันหยี” ณ ท่าเทียบเรือ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้บังคับบัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ มาเป็นประธานในพิธีรับมอบฯ พร้อมทั้ง พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และพลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ อีกทั้งทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธีฯ

สืบเนื่องจากกองทัพเรือแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะต่อเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ขึ้น เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจทางทหาร ในการเข้า-ออกจากท่า การดับเพลิงไหม้ในเรือ ทั้งในเขตฐานทัพ และท่าเรือต่างๆของกองทัพเรือ รวมทั้งสนับสนุนภารกิจอื่นๆ โดยทางกองทัพเรือได้ลงนามว่าจ้างให้ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด สร้างเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 และได้จัดพิธีวางกระดูกงูเรือ ไปเมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 และได้จัดพิธีปล่อยเรือลงน้ำไปเมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ซึ่งมูลค่าของโครงการสร้างเรือลากจูงขนาดกลาง “เรือหลวงปันหยี” มีมูลค่าทั้งสิ้น 338,000,000 บาท ซึ่งเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้มาพร้อมกับสมรรถนะที่เทียบเท่ากับเรือลากจูงมาตรฐานระดับสากล โดยคุณสมบัติของเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ สามารถลากจูงเรือขนาดใหญ่ได้ที่กำลังการดึง 56.5 ตัน และทำความเร็วสุงสุดที่ระวางขับน้ำเต็มที่ ที่ 12.72 นอต โดยเรือมีความคงทนทะเลสภาวะทะเลระดับ 3 และสามารถดับเพลิงไหม้ทั้งในและนอกชายฝั่ง รวมทั้งขจัดคราบน้ำมันในทะเล ซึ่งคุณลักษณะที่สำคัญของเรือลำนี้คือ มีความยาวตลอดลำ ที่ 32 เมตร ความกว้างกลางเรือ ที่ 12.40 เมตร ความลึกกลางลำเรือ ที่ 5.40 เมตร และสามารถกินน้ำลึกเต็มที่ ที่ 4.31 เมตร

และนอกเหนือจากสมรรถนะ และคุณสมบัติที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของกองทัพเรือแล้วนั้น บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ก็ยังได้ว่าจ้างให้บริษัท Robert Allan ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นบริษัทผู้ออกแบบเรือลากจูงชั้นนำของโลก มาเป็นผู้ออกแบบ รวมไปถึงยังคัดสรรเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ที่มีการการันตีคุณภาพระดับโลกมาประกอบไว้ในเรือลำนี้

ซึ่งเครื่องยนต์เรือจาก บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ก็ได้เป็นส่วนประกอบหลักในเรือลำนี้ โดย ทางบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ได้เลือกใช้เครื่องยนต์ที่ให้กำลังการเดินเรือ จำนวน 2 เครื่อง และ เครื่องยนต์ไว้ใช้ควบคุมการดับเพลิงไหม้ทั้งในและนอกชายฝั่ง จำนวน 1 เครื่อง

โดยในพิธีรับมอบเรือลากจูงขนาดกลาง เรือหลวงปันหยี ทางบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ก็ได้รับเกียรติจากบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด เชิญไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีฯสำคัญครั้งนี้ โดยมี คุณสุปราณี สุนทรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และคุณพงษ์ภัทร์ ภัทรสุนทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ตัวแทนจากบริษัทฯ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ พลเรือตรีตุลา เกตุษเฐียร ประธานกรรมการตรวจการจ้าง กองทัพเรือ และ คุณวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทย จำกัด ทางเราขอขอบคุณกองทัพเรือ ที่ใว้วางใจเลือกใช้เครื่องยนต์เรือ จากบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ในการสร้างเรือครั้งนี้

เรือลากจูงขนาดกลาง “เรือหลวงปันหยี” เป็นเรือหลวงลำสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

คุณสุปราณี สุนทรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และคุณพงษ์ภัทร์ ภัทรสุนทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ตัวแทนจากบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี ตุลา เกตุษเฐียร ประธานกรรมการตรวจการจ้าง กองทัพเรือ และ คุณวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทย จำกัด

คุณวิรัตน์ ชนะสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ส่งมอบเอกสารสูจิบัตร “เรือหลวงปันหยี” ให้กับ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บังคับบัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บังคับบัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ เดินเยี่ยมชมนิทรรศการเรือ ที่จัดไว้ในพิธีครั้งนี้