งาน:  แนวทางการปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติตามนโยบาย ตามแบบ จีอี

วันที่:  วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
สถานที่:  บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด

ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้จัดการสนทนาแนวทางการปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติตามนโยบาย ตามแบบ จีอี ขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมองค์กร โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ซึ่งในฐานะที่ อีเอ เมคคานิกส์ฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ จีอี ทรานสปอตเทชั่น จึงอยากที่จะศึกษา และทำความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติของคู่ค้าให้ได้อย่างถ่องแท้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และปรับให้เข้ากับนโยบายบริษัทของเรา

จีอี ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่เก่าแก่ มีอายุมานานกว่า 100 ปี อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจในหลายๆรูปแบบ ซึ่งการดำเนินธุรกิจของ จีอี ให้ความสำคัญกับด้านจริยธรรมองค์กรมาอยู่เสมอจวบจนปัจจุบัน โดยมีหลัก การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ผิดต่อนโยบายบริษัท การตรวจจับปัญหาที่คาดว่าจะส่งผลกระทบในขั้นต่อไป และการตอบสนองที่รวดเร็วและฉับไวหากผู้ใดกระทำความผิด ซึ่ง จีอี ยังคงปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับพนักงานของพวกเค้าให้ปฏิบัติตามพื้นฐานด้านจริยธรรมอย่างเข้มงวด และจริงจัง

ในปัจจุบันความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ความซื่อสัตย์อาจไม่เพียงแต่เป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่ง บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัท ที่ให้ความสำคัญด้านจริยธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงข้อสำคัญเหล่านี้อยู่เสมอ แนวทางการปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติตามนโยบาย ตามแบบ จีอี จึงเป็นอีกส่วนนึงที่เราจะนำมาปรับใช้กับนโยบายบริษัท

บทสนทนาแนวทางการปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์ และการปฏิบัติตามนโยบาย ตามแบบ จีอี ในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงนโยบายด้านจริยธรรมองค์กร และวิธีการระงับการกระทำผิดด้านจริยธรรมของ จีอี ซึ่งทางอีเอ เมคคานิกส์ฯ ก็ได้นำกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาร่วมสนทนา และร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบกับองค์กร

ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในสถานที่ทำงาน และปลูกฝังความรู้สึกด้านจริยธรรมในการทำงานให้กับพนักงานของเราทุกคน