งาน:    สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับกองทัพเรือ หัวข้อ The Future of Naval Power Thailand 2016

สถานที่:  โรงแรมเลอบัว กรุงเทพฯ
วันที่:     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด จัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับกองทัพเรือในหัวข้อเรื่อง The Future of Naval Power Thailand 2016 โดยงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเลอบัว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 80 ตำแหน่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

สำหรับงาน The Future of Naval Power Thailand 2016 จัดขึ้นเพื่อนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้กองทัพเรือ (RTN) กับบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในอนาคตและความสัมพันธ์กับกองทัพเรือไทยในฐานะพันธมิตร นอกจากนี้ยังมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับกระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ฝีมือและสิ่งอำนวยความสะดวกกองทัพเรือ (RTN)

การปรับปรุงการให้บริการและอะไหล่เพื่อสนับสนุนความต้องการของกองทัพเรือ (RTN) เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นถูกจัดขึ้นในส่วนสถานที่จัดงานด้วยเพื่อความเข้าใจถึงการใช้งานที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี งานครั้งนี้กองทัพเรือยังได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญในสายงานโดยตรง

งานนี้ได้มีโอกาสต้อนรับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งกองทัพเรือและกรมอู่ทหารเรือ ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมสัมมนามีดังต่อไปนี้

  • พลเรือเอก อนันต์ สุขณียุทธ (รองผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาและคณะกรรมการปรับปรุงอุปกรณ์กองทัพเรือ)
  • พลเรือโท สุทธินันท์ สกุลภุชพงษ์ (ผู้บัญชาการกองทัพอู่ทหารเรือ)
  • พลเรือโท เจียมศักดิ์ จันทร์เสนา (ที่ปรึกษาอาวุโสของกองทัพเรือและประธานโครงการ Catamaran)
  • พลเรือโท พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ (เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ)
  • พลเรือโท นพดล สุภากร (เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ)
  • พลเรือตรี มนต์ชัย กาทอง (ผู้บัญชาการทางเทคนิค กรมอู่ทหารเรือ)
  • พลเรือตรี สิรภพสุวรรณดี (เจ้ากรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงทะเบียนก่อนเข้างานสัมมนา

งานสัมมนา The Future of Naval Power Thailand 2016 ที่จัดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายใต้กองทัพเรือ (RTN) กับบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด

ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร

ทีมงาน บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน workshop กับทหารเรือ