งาน: อี เอ เมคคานิกส์ฯ ร่วมสนับสนุนงาน นิทรรศการแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมTEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 ครั้งที่ 33

สถานที่: ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ (พีช)” โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่: 18 สิงหาคม 2560   

เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้ไปร่วมงาน ของงสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ในนิทรรศการแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 ครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ (พีช) โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการ และการไฟส่วนภูมิภาค ฯลฯ เข้าร่วม

TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดัน และสนับสนุนนวัตกรรมควบคู่เทคโนโลยี ยกระดับช่างไทยให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม ด้วยแนวคิดหลักในการวางรากฐานบุคลากรแรงงานฝีมือไทยที่แข็งขัน พร้อมผลักดันให้วงการวิศวกรรมไทยแข็งแกร่งทัดเทียมนานาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมการฝึกฝนและสาธิต Pre BIM Contest  พร้อมเพิ่มความรู้ในเวทีสัมมนาต่างๆ  ร่วมชมและเชียร์กับโครงการแข่งขันทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1  ประจำปี  2560  ชิงเงินรางวัลนับแสนบาท ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มการแข่งขัน ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เข้าไว้ด้วย

และในฐานะที่ บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนกิจกรรม TEMCA FORUM & EXHIBITION 2017 ครั้งนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมกิจกรรมดีๆจากสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย รวมไปถึงการให้การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือช่างไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาชาติ ทั้งในส่วนภาครัฐหรือเอกชน ที่สามารถต่อยอดความรู้สู่การเป้นอาชีพได้