งาน : อีเอ เมคคานิกส์ ออกบูธจัดแสดงสินค้าที่งาน กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
สถานที่: โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้รับเชิญจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณะสุข ให้ไปออกบูธจัดแสดงสินค้าที่งานกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

งานกิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิการบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณะสุข เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆที่มาเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้

บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Deutz, Scania และ GE Transportation พร้อมให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขายแบบครบวงจร