งาน:    การจัดหลักสูตรฝึกอบรมจริยะธรรมองค์กร บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ครั้งที่ 2

วันที่:     สำนักงานของบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด
สถานที่: 
บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด

พนักงาน  บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมจริยะธรรมองค์กร

หลังจากประสบความสำเร็จกับการจัดอบรมจริยะธรรมองค์กร บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้จัดเตรียมหัวข้อการอบรมฝึกอบรมจริยะธรรมองค์กรครั้งที่ 2 ขึ้น สำหรับพนักงานทุกคน

ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นที่สำนักงานของบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน และได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และการทำบททดสอบระหว่างการฝึกอบรม