งาน:    การสัมมนาของศูนย์ข้อมูล 2016

สถานที่:  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
วันที่:     วันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2559

มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ผู้เข้าร่วมสัมมนารับฟังการบรรยายจากวิทยากรในแวดวงดาตาเซนเตอร์

งานมหกรรมดาตาเซนเตอร์ 2016 จัดขึ้นโดยสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มลูกค้า นักออกแบบ นักลงทุน ผู้ที่สนใจในการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิตอล และเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลไทย งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2559 ทั้งนี้บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมการสัมมนาและจัดแสดงบูธซึ่งเราได้นำเสนอเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 รุ่น ที่เราจัดจำหน่าย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานที่เราจัดจำหน่าย มีประสิทธิภาพที่หลากหลาย โดยให้กำลังไฟตั้งแต่ 200-3,490 กิโลวัตต์และให้ความยืดหยุ่นสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ        โดยหัวข้อการบรรยายที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้ก็คือ “ศูนย์ข้อมูลมาตรฐานแห่งชาติ” เพื่อให้สอดคล้องกับความตั้งใจของรัฐบาลที่จะสร้างมาตรฐานเดียวกันของศูนย์ข้อมูลให้เป็นหัวใจของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากบริษัทเอกชนและภาครัฐทั่วไป