งาน:    กิจกรรมจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ” Volunteers for dad

สถานที่: ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ – สนามหลวง
วันที่:     วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เนื่องจาก บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการไปร่วมบริจาคสิ่งของ และทำงานอาสาสมัครร่วมกับ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

โดยทางบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้นำ น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำหวาน และยารักษาโรคชนิดต่างๆที่ทางศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร กำลังต้องการนำไปบริจาค  ซึ่งของบริจาคเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาถวายความเคารพพระบรมศพ อีกทั้ง เหล่าอาสาสมัครพนักงานจาก บริษัท อี เอ เมคคานิกส์ จำกัด ก็ได้ไปร่วมทำงานจิตอาสาเพื่อให้บริการกับประชาชน ได้แก่ อาสาคัดแยกขยะ  อาสาแพคของบริจาค และอาสาประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ” Volunteers for dad ในครั้งนี้ นอกเหนือจากที่ บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ตั้งใจทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  แล้ว บริษัทฯ ยังอยากสร้างเสริมความรู้รัก สามัคคีให้กับคนในชาติ อยากจะเป็นส่วนสนับสนุนในการช่วยเหลือ และแบ่งปันซึ่งกันและกันในสังคมไทย อีกทั้งสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากร ภายในองค์กร กิจกรรมครั้งนี้จึงเกิดขึ้น