งาน : พิธีปล่อยเรือลงน้ำ – พะยูน 804

สถานที่:  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
งาน:     วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีปล่อยเรือลงน้ำซึ่งจัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  ณ อู่ต่อเรืออิตัลไทย มารีน จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

พิธีปล่อยเรือลงน้ำ คือ พิธีการดั้งเดิมเพื่อเป็นการฉลองเรือใหม่ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 3000 ปีมาแล้ว งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมเป็นประธานในพิธีรวมถึงรองศาสตราจารย์นราพร  จันทร์โอชา เป็นสตรีผู้ประกอบพิธีกล่าวเชิญมิ่งขวัญสู่เรือ

พะยูน 804 อยู่ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกสร้างโดยบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด จุดประสงค์ของการสร้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทางทะเลทุกประเภทวัสดุที่ใช้ คือ อะลูมิเนียมอัลลอยโดยใช้เครื่อง- ยนต์ดีเซล

ข้อมูลเฉพาะและการออกแบบ: เรือพะยูน 804 นี้ถูกออกแบบโดย Global Marine Design ประเทศออสเตรเลียและวางใจเลือกใช้เครื่องยนต์ จาก อีเอ เมคคานิกส์ฯ

 

เรือพะยูน 804 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกเตรียมไว้ในระหว่างรอพิธีปล่อยเรือลงน้ำ

รศ. นราพร จันทร์โอชา ทำหน้าที่สตรีผู้กล่าวเชิญมิ่งขวัญสู่เรือและพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานในพิธี

เรือพะยูน 804 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล่นลงสู่แม่น้ำอย่างเป็นทางการที่จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย

ตัวแทนจากบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัดและนายสุภมิตร กิจการรัฐบุตร รองผู้อำนวยการบริษัทอิตัลไทย  มารีน จำกัดเข้าร่วมในพิธีปล่อยเรือลงน้ำ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย