งาน: งานพิธีเลี้ยงพระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

วันที่: วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561
สถานที่: บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด

ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ทางบริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้จัดพิธีเลี้ยงพระเพล เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทฯ และพนักงานทุกท่าน โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนราวดี บัวเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวราภรณ์ ไตรวิทยานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และคุณอภิวัฒน์ วุฒินันท์สุระสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ มาร่วมเป็นประธานในพิธีฯ  โดยทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ในช่วงเช้า จำนวน 9 รูป และในช่วงกลางวัน พนักงานทุกท่านได้รับประทานอาหารร่วมกันตามอัธยาศัย