งาน:    งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ การรถไฟแห่งประเทศไทยประจำปี 2559

สถานที่:  โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่:     30th September 2017

เนื่องในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เชิญ บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ให้ไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการประจำปี 2559  ณ โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการเลี้ยงส่ง อำลาแก่ผู้ที่ทำงานให้กับการรถไฟมาอย่างยาวนาน จนครบวาระเกษียณอายุราชการ เมื่อมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์  ซึ่งงานเกษียณในปีนี้ มีจำนวนผู้เกษียณราชการทั้ง สิ้น 10 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านก็ได้กล่าวอำลาเพื่อนร่วมงานบนเวที

ทั้งนี้ คุณประเสริฐ ผิวพรรณ วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถจักร ฝ่ายการช่างกล  ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก และกล่าวคำอำลากับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน และหลังจากนั้นเพื่อนร่วมงานขึ้นมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้เกษียณราชการบนเวที

ซึ่งในฐานะที่บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับการรถไฟไทยมาอย่างยาวนาน ทางบริษัทฯ จึงอยากขอแสดงความยินดีกับผู้เกษียณราชการทุกท่าน และขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ไว้วางใจเลือกใช้เครื่องยนต์และอะไหล่ ทางทางบริษัทฯ มาโดยตลอด

 

คุณประเสริฐ ผิวพรรณ วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถจักร ฝ่ายช่างกล ตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณ กับผู้เกษียณราชการทุกท่าน พร้อมมอบของที่ระลึก

เพื่อนร่วมงานขึ้นมอบดอกไม้กับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 10 ท่าน เพื่อแสดงความยินดี