งาน:  กิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560”

วันที่:  วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานที่:  บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด

ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม “วันทำความสะอาดใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560” ขึ้น ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมครั้งก่อนในเดือน มิถุนายน 2560 โดยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างสุขอนามัยภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เน้นปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตาม นโยบาย “5 ส” ของกระทรวงสาธารณะสุข ทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน พนักงานจากทุกแผนกได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และวางแผนจัดระเบียบสถานที่ทำงานร่วมกัน

  1. สะสาง – คัดแยกสิ่งของที่ยังคงใช้ได้เก็บไว้ และทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือหากเป็นพวกขยะรีไซเคิล ให้นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

2.สะดวก – เก็บสิ่งของที่ต้องการใช้ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการทำงาน

  1. สะอาด – ทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู อุปกรณ์ และสถานที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งของๆสิ่งนั้น ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการค้นหา
  2. สุขลักษณะ – รักษาไว้ซึ่งความสะอาดตาม 3 ข้อปฏิบัติข้างต้นอยู่อย่างเสมอ
  3. สร้างนิสัย – ฝึกรักษาความสะอาดให้เป็นนิสัย ปฏิบัติให้เป็นประจำ ทำให้เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ คือ สถานที่ทำงานมีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์การทำงานจัดวางอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบ ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานปลอดโปร่ง และสะอาดตา

อีเอ เมคคานิกส์ฯ วางแผนที่จะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่อง และจัดให้เป็นกิจกรรมประจำปี เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยความเป็นระเบียบ และปลูกฝังวินัยในการรักษาความสะอาดให้กับพนักงานทุกคน