Headline : เหตุผลที่อ่าวฮาร์วีย์ เลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลเรือ GE ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านมลภาวะ EPA Tier 4

Date : 8 มกราคม 2561

เนื่องจากในปัจจุบัน เครื่องยนต์ดีเซลเรือ ที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ จะต้องได้รับมาตรฐานด้านมลภาวะ ระดับ 4 หรือ  EPA Tier 4 (Environmental Protection Agency) รองรับ จากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา โดยมาตรฐานนี้จะได้รับก็ต่อเมื่อ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านอัตราการปล่อยไอเสีย (Nox2) โดยจะต้องไม่เกินอัตราที่ทางหน่วยงานได้กำหนดไว้ และนี่คือเหตุผลหลักที่อ่าวฮาร์วีย์ เลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลเรือ จาก GE ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านมลภาวะ EPA Tier 4 มาใส่ไว้ในเรือสนับสนุนอเนกประสงค์ลำใหม่ล่าสุดนี้ จำนวน 2 เครื่อง

โดยปกติแล้ว อ่าวฮาร์วีย์มีเรือสนับสนุนอเนกประสงค์นอกชายฝั่ง ไว้ให้บริการสำหรับการทำงานในน่านน้ำทะเลลึก ในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอ่าวฮาร์วีย์จัดอยู่ในลูกค้ารายแรกๆ ที่เลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลเรือ GE ที่ได้รับมาตรฐานการปล่อยมลพิษของ EPA Tier 4 โดยปราศจากระบบ SCR หรือของเหลวยูเรีย